Òrgan de govern

MIPS Fundació Privada , com a Entitat, està regida per un Patronat designat pels fundadors de l'entitat:
  • President : Sr. Juan PRATS i ROCA
  • Vice-Presidenta : Sra. Margarita PINTÓ i COLOM
  • Secretari : Sr. Josep MORERA i CLARAMUNT
  • Vocal : Sr. Ramon TOMÀS i RIBA
  • Vocal : Sr. Eduard FRANQUESA i MARTÍ
  • Vocal : Sr. Felip COMBALIA i CENDRA
  • Vocal : Sr. Josep PALMÉS i COMBALIA
  • Direcció General de l'Entitat : Sra. Antònia PINTÓ i COLOM
MIPS Fundació Privada  · c/ Delícies,8 · 08700 Igualada (Barcelona) · T. 93 805 04 04