Història

MIPS Fundació Privada és una entitat sense ànim de lucre
constituïda el 14 d'abril del 2008 a Igualada

Els fundadors de l'entitat són:

  • Mútua Igualadina de Previsió Social MPS a Prima Fixa
  • Sra. Francisca Riba i Olivé
  • Sra. Antònia Combalia i Vila
  • Sr. Remigi Combalia i Vila
  • Sr. Josep Mª Morros i Carulla
  • Sr. Francesc Fàbregas i Graells
  • Sr. Miquel Pintó i Batalla

La Mútua Igualadina de Previsió Social té les seves arrels l'any 1941, quan sota la denominació de Mútua Igualadina de Seguro de Enfermedades va ser creada per un grup de persones amb iniciativa privada, que tenien com a únic objectiu el de vetllar per les persones. Però no va ser fins el 1972 que es van aprovar uns estatuts nous; així va passar a denominar-se Mútua Igualadina de Previsión .

Des de llavors la Mútua Igualadina de Previsión, amb la denominació actual de Mútua Igualadina de Previsió Social, va saber fer front al pas del temps: va gestionar una clínica pròpia en tres fases durant els anys 1968, 1982 i 1988. Va inaugurar uns nous Consultoris el 1980 i, 20 anys després, fruit de les necessitats actuals de la comarca i del nombre creixent de mutualistes, va inaugurar un nou Centre Mèdic, que avui gestiona MIPS Fundació Privada.

MIPS Fundació Privada  · c/ Delícies,8 · 08700 Igualada (Barcelona) · T. 93 805 04 04